Ål hytteforbund er en paraplyorganisasjon for fritidseiendommer i Ål kommune i Hallingdal. Forbundet er partipolitisk nøytralt og arbeider for at du som eier av fritidseiendom i Ål kommune skal bli hørt og tatt hensyn til når det tas beslutninger som berører deg. Forbundet arbeider med saker av prinsipiell betydning og av generell karakter.

Ål hytteforbund fungerer som et bindeledd mellom velforeninger for fritidseiendommer og er et kontaktpunkt med offentlig sektor. Du kan bli medlem av Ål hytteforbund enten gjennom velforeningen der du har fritidseiendom, eller direkte som enkeltmedlem hvis du ikke er medlem av en velforening.

Har du lyst til å snakke med oss, eller har du spørsmål vedrørende Ål hytteforbund? Send oss en e-post på hei@aahf.no eller kontakt leder Rita Roarsen på telefon 906 89 950.