Interessert i medlemskap i Ål hytteforbund? Send oss en e-post på hei@aahf.no, så tar vi kontakt med deg.

Medlemsavgiften er 100,- kroner per år for frittstående hytter som ikke er tilknyttet en velforening. For velforeninger er medlemsavgiften 100,- kroner pluss 10,- kroner per medlem velforeningen har.

Hvorfor være medlem?

  • ÅHF har regelmessig kontakt med administrasjonen og politikerne i Ål kommune for å få innsikt i saker som berører deg som hytteeier i Ål. Denne innsikten deler vi med deg som medlem.
  • Du kan foreslå saker av generell karakter for oss som du ønsker at vi skal jobbe med. Kan hende berører det flere enn deg. Der det er relevant spiller vi inn saker til Ål kommune eller andre myndigheter eller organer.
  • ÅHF fungerer som et bindeledd mellom forskjellige velforeninger i Ål kommune, hvor vi utveksler erfaringer og diskuterer saker som angår det å være hytteeier i Ål.
  • Det er billig. Medlemskontingenten går utelukkende til å dekke administrative kostnader, slik det fremgår av regnskapene.