Bakgrunn

Ål hytteforening er en paraplyorganisasjon for fritidseiendommer i Ål kommune i Hallingdal. Foreningen er partipolitisk nøytral og arbeider for at eiere av fritidseiendommer i Ål kommune skal bli hørt og tatt hensyn til når det tas beslutninger som berører dem. Ål hytteforening fungerer som et bindeledd mellom velforeninger for fritidseiendommer og er et kontaktpunkt med offentlig sektor. Mer informasjon om Ål hytteforening er tilgjengelig på aahf.no.

Flere av Ål hytteforenings medlemmer er spesielt interessert i politiske tema som berører eiere av fritidseiendommer i Ål kommune. Foreningen har også medlemmer bosatt i Ål kommune. På bakgrunn av dette har Ål hytteforening utarbeidet noen spørsmål som vi ber om at alle politiske partier som stiller liste ved årets kommunestyrevalg i Ål kommune besvarer.


1. Litt om deg og ditt parti

Hvilket parti representerer du?

Ditt navn.

Legg gjerne igjen din e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg om besvarelsen. E-postadressen vil ikke bli distribuert til tredjepart.


2. Etablering av snøskuterløyper

Er ditt parti for eller mot etablering av snøskuterløyper for fritidskjøring i Ål kommune?

ForMot

Begrunnelse av svaret


3. Eiendomsskatt

Er ditt parti for eller mot inndriving av eiendomsskatt også for fritidseiendommer i Ål kommune?

ForMot

Begrunnelse av svaret


Annen relevant politikk

Hvordan tenker ditt parti å arbeide med temaer som berører eiere av fritidseiendommer spesielt og turisme generelt?