Bakgrunn

ÅHFs medlemmer har gjentatte ganger ytret frustrasjon over å betale store summer penger til veilagene hvor de har fritidseiendom, uten at de får innsyn i hva pengene benyttes til.

ÅHF mener at

Innsyn i regnskap til det enkelte veilag er ikke noe man kan kreve, men som man bør oppfordre til å få innsyn i, da det gir god åpenhet og etterprøvbarhet for at pengene man betaler går til det man forventer.

Veilagene bør tilgjengeliggjøre sine regnskap for dem som betaler. Dette gir fin tillit begge veier til at pengene går til det de skal.

ÅHF arbeider for

  • at veilagene skal tilgjengeliggjøre sine regnskap gjennom frivillighet