Bakgrunn

Utbedring av mobildekningen i Hallingdal generelt og Ål kommune spesielt er blant de prioriterte sakene for Ål hytteforbund (ÅHF). Dekningen varierer i Ål kommune, med stedvis dårlig dekning i enkelte hytteområder, til helt fraværende i andre områder. I denne anledning har ÅHF hatt dialog både med utbyggere av mobilnett, fortrinnsvis Telenor og NetCom, uten at det har gitt konkrete resultater. ÅHF har også dialog med Ål kommune om temaet, hvor kommunen også vil benytte sine kanaler for å formidle et felles ønske om bedre dekning i en kommune med ca. 2500 hytter.

Erfaringsmessig ser vi at dialog med teleselskapene er en tidkrevende prosess som ikke nødvendigvis gir de ønskede resultater på kort sikt. Imidlertid er oppgradering av mobilnettet til 4G i gang i Norge, herunder også i Hallingdal, med blant annet Hemsedal og Geilo. 4G er fjerde generasjon mobilnett, som etterfølger 3G. Teknologisk skiller 4G seg fra 3G ved at 4G tilbyr raskere dataoverføring og bedre dekning. Det vil si at man gjennom den eksisterende infrastrukturen for mobilnettet, ved å benytte eksisterende mobilmaster, vil få bedre dekning med 4G enn hva man hadde med 3G.

Oppgraderingen av 4G prioriteres i områder med mest mennesker, deretter oppgraderes det ut fortløpende. ÅHF vil følge oppgraderingen nøye og arbeide for at 4G oppgraderes i Ål kommune. Dette er arbeid som uansett skal utføres, og vil således være enklere å få teleselskapene til gjennomføre enn å sette opp nye mobilmaster.

Det har blant medlemmene i ÅHF blitt diskutert muligheten for å la medlemmene foreta en vurdering av dekningen egen hytte / fritidsbolig. En slik vurdering kan til en viss grad gi indikasjon på hvorvidt det er dekning eller ei, men det er svært mange forhold som spiller inn, slik at det ikke vil gi et korrekt bilde av dekningen. Slike forhold er blant annet hvilken mobiltelefon som benyttes, om mobiltelefonen er fulladet eller nesten tom for strøm, hvorvidt mobiltelefonen forsøker å koble til 3G eller 2G, samt vær. Slike målinger foretas best på faglig kvalifisert grunnlag av teleselskapene selv, alternativt finnes selskaper som gjør slike målinger på bestilling.

ÅHF mener at

God mobildekning også i fjellet handler om sikkerhet. Selv om man ikke skal belage seg på tilgang til mobilnettet, er en mobiltelefon et sikkerhetselement dersom man har behov for å varsle om ulykker eller liknende.

Mobiloperatørene bør arbeide for å forbedre dekningen i fjellet, fortrinnsvis med 4G-dekning. Ål kommune og kommunene i Hallingdal ellers bør oppfordre teleselskapene til slik utbygging og forbedring, samt følge opp dette arbeidet.

ÅHF arbeider for

  • å få Ål kommune til å ha en løpende dialog med teleoperatørene om dekningen i fjellet
  • å få teleoperatørene til å prioritere utbygging og forbedring av mobilnettet i Ål kommune

Ytterligere dokumentasjon

For ytterligere informasjon om 4G, dekning og tilgjengelighet anbefales følgende nettressurser:

Wikipedia
Post- og teletilsynet
NetCom dekningskart
Telenor dekningskart